Poslovnica Mostar: Blajburških Žrtava bb, 88000 Mostar | +387 (0)36 349 258

VDW Gold RECIPROC

6.100,00 KM 5.490,00 KM

VDW Gold RECIPROC® je jedini Endo instrument s integriranim apex lokatorom u naizmjeničnom i kontinuiranom rotacijskom modu.

RECIPROC® motori osiguravaju pouzdanost i sigurnost. Samo jedna postavka endo rada na motoru omogućuje učinkovit i siguran zahvat. RECIPROC® intrumenti podešavaju kutove pomicanja znatno umanjujući rizik od prijeloma.

RECIPROC® nudi pripremu za rad s kontinuiranim rotacijskim sustavima. Instrumenti nude predprogramirane postavke okretnih momenata i brzine rada intrumenta.

-podesivi programi za optimizirane postupke liječenja

-povećana sigurnost kod anatomski težih zahvata smanjenjem jačine okretnog momenta (samo u kontinuiranom rotacijskom modu)

-automatsko upravljanje i zaustavljanje kada se postigne granica okretnog momenta (samo u kontinuiranom rotacijskom modu)

-vrijeme punjenja baterije je 3 sata, a nakon punjenja ukloniti punjač

Uputstvo za korištenje