3M Webinar »LET’S BOND UNIVERSAL- adhezivno cementiranje fiksnoprotetskih nadoknada!«

3M Webinar »LET’S BOND UNIVERSAL- adhezivno cementiranje fiksnoprotetskih nadoknada!«

Sljedeće predavanje u organizaciji 3M-a je posvećeno adhezivnom cementiranju fiksnoprotetskih nadoknada. 

U predavanju će biti objašnjeni jednostavniji postupci cementiranja novom generacijom kompozitnih smola, takozvanim univerzalnim kompozitnim cementima, kojima možemo cementirati različite vrste materijale i indikacija, samoadhezivno ili uz uporabu adhezivnog sustava. Pri postupku adhezivnog cementiranja posebnu pozornost treba posvetiti i materijalu od kojeg je izrađen nadomjestak. Stoga postoje različiti protokoli pripreme nadomjestaka od metala, keramike i kompozita. Također, evaluirane su tehnike cementiranja za svaku od ovih vrsta nadomjestaka.

Predavačica je izv.prof.dr. Andreja Carek, Hrvatska a predavanje je na hrvatskom jeziku.

Predavanje je u petak 29.04. u 14h

Registracijski link:

Podijelite ovu novost