Poslovnica Mostar: Blajburških Žrtava bb, 88000 Mostar | +387 (0)36 349 258

Spada u grupu hidrokoloidnih materijala .Koristi se za uzimanje anatomskog otiska.Dobiva se iz supstance koja ulazi u sastav algi.