Poslovnica Mostar: Blajburških Žrtava bb, 88000 Mostar | +387 (0)36 349 258

Amalgam je često korišten materijal u stomatologiji za restauraciju zuba. Amalgamska plomba je smjesa žive sa najmanje jednim metalom.  Amalgam u restauraciji zuba se koristi godinama radi niske cijene, lagane aplikacije, snage, trajnosti i bakteriostatičkih efekata.