Restauriranje klase IV nakon frakture. Jednostavni protokoli za lijep osmijeh! – 3M Webinar

Restauriranje klase IV nakon frakture. Jednostavni protokoli za lijep osmijeh! – 3M Webinar

Predavač je Ivan Škorput dr.med.dent, Hrvatska a predavanje je na hrvatskom jeziku.

Predavanje je u petak 18.06. u 14h

Svakodnevno u ordinaciji susrećemo različite kompozitne materijale, od visoko estetskih s velikim izborom nijansi, do vrlo jednostavnih sustava kojima želimo nadoknaditi prirodni izgled zuba. Različiti sustavi zahtijevaju različit pristup u restauriranju prirodne estetike, od višeslojne tehnike do single-shade tehnike. Zadnjih godina prisutan je trend simplifikacije kompozitnih sustava.

Na predavanju će se prikazati protokoli za restauriranje klase IV nakon frakture prednjih zuba i tehnologija koja je omogućila dizajniranje sustava za izradu estetskih restauracija na jednostavniji način te će biti prikazani klinički slučajevi izrade restauracija jednostavnom dual shade i single shade tehnikom.

Registrirajte se klikom na dugme ispod:

Podijelite ovu novost