3M webinar – Privremene nadoknade na implantatima, različite opcije, isti cilj

3M webinar – Privremene nadoknade na implantatima, različite opcije, isti cilj

3M Oral Care organizira u petak 13.11. u 15h webinar s prof. dr.Miodragom Šćepanovićem.

Jedan od najvećih autoriteta iz implanto-protetike i estetske stomatologije, prof.dr. Miodrag Šćepanović, će prikazati nekoliko različitih tehnika temporizacije na implantatima u estetskoj zoni.

“Privremene nadoknade na implantatima, različite opcije, isti cilj”

Prijavite se klikom na dugme ispod gdje možete :

Naučno je dokazano da temporizacija na implantatima ima veliku ulogu u previdljivosti rada, mekotkivnom zarastanju i uspešnosti celokupne terapije. Postoje različiti načini temporizacije pacijenata koji su izgubili zube i treba da funkcionalno provedu period do finalne restauracije. Temporizacija se može prema vrsti rada podeliti na fiksnu i mobilnu, a prema vremenu opterećenja implantata na imedijatnu ili odloženu. Posebno kompleksnim se smatra temporizacija u estetskoj zoni kod koncepta imedijatnog opterećenja. Potencijalnu tehniku rada u izradi privremene nadoknade, terapeut mora pažljivo izabrati. Cilj predavanja je da se prikaže nekoliko različitih tehnika temporizacije u estetskoj zoni, kao i korišteni materijali i instrumentarij.

Prof.dr. Miodrag Šćepanović diplomirao je na stomatološkom odsjeku Medicinskog fakulteta u Prištini 1997. Poslijediplomske studije i specijalizaciju je završio na Klinici za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Beogradu gde je zaposlen od 2002. a od 2015. godine je u zvanju docenta. Magistrirao je 2006. a doktorirao 2011. godine iz područja stomatološke implantologije. Od 2011. godine je član ITI centra u okviru Stomatološkog fakulteta u Beogradu gde je na području protetike na implantatima zadužen za obuku stipendista. Internacionalni je predavač i instruktor kompanija Straumann, Bredent i 3M. Od 2015. godine je predavač na master programu iz implantologije na BPP Univerzitetu u Londonu, Velika Britanija. Autor i koautor je brojnih stručnih i naučnih radova, objavio je 13 radova na SCI listi i održao je 27 predavanja po pozivu.

Hvala unaprijed i radujemo se Vašem sudjelovanju!

Podijelite ovu novost