ADHESE UNIVERSAL 5G

ADHESE UNIVERSAL 5G

Dostupno odmah

Adhese  Universal  je jednokomponentni, svjetlom polimerizirajući univerzalni adheziv za svezivanje direktnih i indirektnih restauracija.

Kategorija:

Opis

Adhese  Universal,  je jednokomponentni, svjetlom polimerizirajući univerzalni adheziv za svezivanje direktnih i indirektnih restauracija.  Adhese Universal kompatibilan je sa svim tehnikama jetkanja kaviteta: samojetkanje, selektivno jetkanje i potpuno jetkanje.

Adhese Universal objedinjuje hidrofilna i hidrofobna svojstva. Tolerantan je na vlagu i dobro penetrira u dentinske kanaliće. Kako je Adhese Universal umjereno kiseli, kompatibilan je sa svim tehnikama jetkanja (samojetkanje, selektivno jetkanje i potpuno jetkanje) i osigurava optimalnu vezu između struktura zuba i dentalnih restauracija.

    captcha